Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dr. Heinrich Hess (1916 - 1944)

Heinrich Hess werd op 24 maart 1916 geboren als zoon van een wethouder in Barmen. Zijn moeder, die uit Jena kwam, was een dochter van de bekende anatoom Prof. Karl von Bardeleben (1849-1918). Na de dood van haar man in de Eerste Wereldoorlog verhuisde Thea Hess met haar zonen terug naar Jena naar het huis van haar vader aan de Forstweg 25. Heinrich Hess slaagde voor zijn Abitur in Jena en studeerde vervolgens economie in Heidelberg en Jena, waar hij zich ook intensief bezighield met sociale wetenschappen en moderne talen. Zijn doctoraat in Jena ging gepaard met een onderzoek door de universitaire autoriteiten naar joodse voorouders. Desondanks werd hem in 1941 toch het doctoraat toegekend.

Op 11 juli 1943 werd Heinrich Hess door de Gestapo gearresteerd en als politiek gevangene naar het concentratiekamp Buchenwald gestuurd. De redenen hiervoor kunnen niet meer precies worden vastgesteld. Zijn moeder verklaarde in 1948 dat haar zoon een tegenstander van het nationaal-socialisme was geweest, en dat zijn "niet-arische afkomst" ook een rol had gespeeld bij zijn gevangenneming. De inbeslagneming van een schrijfmachine en radio-onderdelen tijdens de arrestatie van Hess wijzen op een mogelijke verzetsactiviteit. Heinrich Hess stierf in Buchenwald op 17 januari 1944. Officieel wordt "bloedvergiftiging" als doodsoorzaak opgegeven, maar het is waarschijnlijker dat hij werd vermoord of stierf aan oververmoeidheid.

De struikelsteen voor Dr. Heinrich Hess werd op 19 maart 2015 geplaatst aan de Forstweg 25 (initiatief van de Jenaer Arbeitskreis Judentum).

Metallplatte mit Inschrift im Gehweg eingelassen, daneben eine rote Gerbera
Stolperstein für Dr. Heinrich Hess am Forstweg 25

Hier wohnte Dr. Heinrich Hess, Jg. 1916, verhaftet 1943, Buchenwald, ermordet 17.1.1944.

Struikelblok Dr. Heinrich Hess

Forstweg 25
07745 Jena
Duitsland