Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Stolpersteine

Op de Stolperstein krijgt het slachtoffer zijn naam terug, elk slachtoffer krijgt zijn eigen steen - zijn identiteit en zijn lot zijn, voor zover bekend, afleesbaar. Door de gedenksteen voor zijn huis wordt de herinnering aan deze persoon in ons dagelijks leven gebracht. Elke persoonlijke steen symboliseert ook de totaliteit van de slachtoffers, omdat het niet mogelijk is alle stenen te leggen die werkelijk nodig zijn. (Gunter Demnig)

Sinds 2007 gedenken "Stolpersteine" (struikelstenen) in Jena vrouwen, mannen en kinderen die ooit in onze stad woonden en die het slachtoffer waren van de nazi-tirannie.

De stenen werden gelegd door de Keulse beeldhouwer Gunter Demnig, die tot dusver meer dan 70.000 Stolpersteine heeft gelegd in meer dan 1.200 Duitse gemeenten en 21 Europese landen. is ingesteld. Onuitwisbaar staan op de koperen platen de namen en data gegraveerd van mensen die zijn omgekomen in de tijd van het nationaal-socialisme. De Stolpersteine zijn herdenkingen van mensen die zijn omgekomen vanwege hun afkomst of godsdienst, een lichamelijke of geestelijke handicap, hun seksuele geaardheid of vanwege hun politieke opvattingen.

Tot dusver zijn in Jena 41 Stolpersteine gelegd om de herinnering aan de vervolgden levend te houden. Met de steun van de stad Jena en talrijke particuliere donateurs werd door de Joodse Werkgroep Jena het initiatief genomen voor de stenen voor de Joodse slachtoffers. Ook andere initiatieven uit Jena zijn hierbij betrokken. Elk jaar op 9 november worden de Stolpersteine schoongemaakt en versierd met bloemen en kaarsen. Met het "Geluid van de Struikelstenen", kleine concerten op de locaties van de Struikelstenen, wordt sinds 2017 een bijzondere vorm van herdenken gecultiveerd.