Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Toni Meyer-Steineg (1874 - 1944)

Toni Meyer-Steineg, née Stern, werd op 16 maart 1874 in Bielefeld geboren. Ze kwam uit een Joodse koopmansfamilie. Sinds 1899 was zij gehuwd met de oogarts Theodor Meyer, die zich in 1907 in Jena vestigde op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde. Vanaf 1910 gebruikte het echtpaar de dubbele naam Meyer-Steineg. Naast zijn activiteiten als academisch docent, onderzoeker en verzamelaar van medisch-historische voorwerpen, als wetenschappelijk publicist en directeur van een privé-oogkliniek, was Meyer-Steineg ook bekend als componist en musicus.

Vanwege zijn Joodse achtergrond werd hij in 1933 geschorst van de universiteit. Hij slaagde erin zijn "arische afkomst" geloofwaardig te maken, maar dit werd later door de bevoegde autoriteiten in twijfel getrokken. Meyer-Steineg stierf in 1936 in Italië tijdens een verblijf in een kuuroord. Zijn waardevolle collectie medische geschiedenis, die na zijn dood werd opgedeeld, staat nu onder de wetenschappelijke hoede van de universiteit van Jena (Ernst-Haeckel-Haus).

Toni Meyer-Steineg, door een familievriend omschreven als een goedmoedige, vriendelijke vrouw, werd na de dood van haar man weerloos blootgesteld aan alle anti-Joodse pesterijen. Nadat zij in 1938 was gedwongen 44.000 Reichsmark bij te dragen aan de "boetedoening" van de Duitse Joden, volgde in 1939 het "veiligheidsbevel" over haar vermogen.

Toen zij op 11 januari 1944 naar Theresienstadt werd gedeporteerd, had zij al enige tijd ernstig geleden. Op 25 november 1944 eindigde haar leven in Theresienstadt.

De Stolperstein voor Toni Meyer-Steineg werd op 7 mei 2008 geplaatst in de Lassallestraße 6 (initiatief van de Jenaer Arbeitskreis Judentum).

Metallplatte mit Inschrift im Boden inmitten von Pflastersteinen eingelassen, daneben eine rote Rose
Stolperstein für Toni Meyer-Steineg in der Lassallestraße 6

Hier wohnte Toni Meyer-Steineg, geb. Stern, Jg. 1874, deportiert 1944, Theresienstadt, ermordet 25.11.1944.

Struikelblok Toni Meyer-Steineg

Lassallestraße 6
07743 Jena
Duitsland