Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dr Helene Langer (1888 - 1944)

Helene Langer, urodzona 14 lipca 1888 r. w Petropolis (Brazylia), po śmierci ojca w 1894 r. przyjechała do Pragi, gdzie została przyjęta przez kuzynkę Therese Zuckerkandl i jej męża profesora Roberta Zuckerkandla w miejsce ich córki. Helene Langer ukończyła studia przyrodnicze i doktoryzowała się w 1912 r. w Pradze jako bakteriolog. W 1916 r. wyszła za mąż za dr Wilhelma Langera (1887-1973). W 1919 r. wyjechała z nim do Jeny, gdzie urodziła się trójka ich dzieci: Emma (*1919), Herta (*1921) i Gerhard (*1923). Wilhelm Langer, prawnik i inżynier, kierował biurem hydrotechnicznym założonym przez prof. Rudolfa Straubela (1864-1943) w fabryce Zeissa. Rodzina mieszkała najpierw przy Beethovenstraße 15, a od 1929 r. wraz z przybraną matką w willi przy Weinbergstraße.

Po Pogromowej Nocy Rzeszy w 1938 roku Helene Langer była jedną z tymczasowo aresztowanych Żydówek. Dla niej, jej dzieci i przybranej matki pobyt w Niemczech stał się zagrożeniem życia. Została, także po to, by czuwać przy chorej przybranej matce Therese Zuckerkandl. W czasie podróży służbowej jej nieżydowskiego męża, który zapewniał jej jeszcze pewną ochronę, Helene Langer otrzymała 14 czerwca 1944 r. nakaz deportacji. W dniu 16 czerwca rzuciła się na śmierć z urwiska ambony Lutra w jenajskim Mühltal.

W dniu 7 maja 2008 r. przy Weinbergstraße 4a umieszczono kamień węgielny dla dr Helene Langer (inicjatywa Jenaer Arbeitskreis Judentum).

zwei Metallplatten mit Inschrift im Boden inmitten von Pflastersteinen eingelassen, daneben eine Sonnenblume
Stolperstein für Dr. Helene Langer in der Weinbergstraße 4a
Przeszkoda Dr Helene Langer

Weinbergstraße 4a
07743 Jena
Niemcy