Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dr. Klara Griefahn (1897 - 1945)

Klara Griefahn, z domu Hoffmann, urodziła się 19.09.1897 r. w Budapeszcie. W 1917 r. rozpoczęła studia medyczne w Greifswaldzie. Tam w 1922 r. wyszła za mąż za swojego kolegę z czasów studiów Siegfrieda Griefahna. Po ukończeniu studiów oboje wyjechali do Lobedy, gdzie otworzyli ogólną praktykę lekarską. W 1924 roku urodził się ich syn Sigurd, a w 1928 roku córka Dörte. Od 1931 roku Klara Griefahn prowadziła własną praktykę przy Ernst-Abbe-Strasse 6 w Jenie. Tutaj również prowadziła bezpłatne konsultacje dla matek. Aby uniknąć rejestracji jako "niearyjska" lekarka, zrezygnowała jednak w 1933 roku z samodzielnej działalności lekarskiej i pomagała w gabinecie męża przy Schulstraße w Lobedzie.

Przez długi czas Klara Griefahn ukrywała swoje żydowskie pochodzenie, aż do momentu, gdy w 1943 roku została zadenuncjowana przez znajomego. Jej licencja na wykonywanie zawodu lekarza została cofnięta. Jej mąż nie rozwiódł się z żoną, mimo wywieranych na niego nacisków. W dniu 29 stycznia 1945 r. Klara Griefahn otrzymała nakaz deportacji do Theresienstadt. W nocy przed deportacją 30 stycznia zmarła z powodu przedawkowania morfiny. Jak wspomina córka, na jej pogrzeb na cmentarzu w Łobzie przybyło wielu wdzięcznych pacjentów. Jej los jest szczególnie tragiczny, ponieważ wszyscy pozostali Żydzi z Jeny z tego ostatniego pociągu deportacyjnego przeżyli swoje uwięzienie.

W dniu 17 sierpnia 2009 r. na ulicy Klara-Griefahn 14 został umieszczony kamień węgielny dla dr Klary Griefahn (inicjatywa Jenaer Arbeitskreis Judentum).

Metallplatte mit Inschrift im Boden inmitten von Pflastersteinen eingelassen, daneben eine rote Rose
Stolperstein für Dr. Klara Griefahn in der Klara-Griefahn-Straße 14

Hier wohnte Dr. Klara Griefahn, geb. Hoffmann, Jg. 1897, vor Deportation Flucht in den Tod 30.1.1945.

Potknięcie Dr. Klara Griefahn

Klara-Griefahn-Straße 14
07747 Jena
Niemcy