Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dr. Lisa Eppenstein (1887 - 1942)

Lisa Eppenstein, urodzona 22.11.1887 r. we Wrocławiu jako najmłodsze dziecko zamożnej żydowskiej rodziny kupieckiej, uzyskała maturę w 1907 r. jako ekstern w gimnazjum realnym. Studiowała historię i geografię we Wrocławiu oraz we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie uzyskała również tytuł doktora. Następnie przez ponad 15 lat pracowała jako nauczycielka historii i geografii w Berlinie, aż w 1933 r. została zmuszona do przejścia na emeryturę jako "niearyjska" nauczycielka. Zwróciła się ku studiom teologicznym, zdała egzamin teologiczny i wstąpiła do konfesyjnej kongregacji kościoła Epiphanienkirche w Berlinie-Charlottenburgu. Przez krótki czas uczyła w szkole założonej przez proboszcza Grübera dla ochrzczonych dzieci chrześcijańskich z rodzin żydowskich.

Aby uniknąć groźby deportacji w Berlinie, w październiku 1941 r. schroniła się u rodzeństwa Otto Eppensteina i Emmy Wandersleb w Jenie, gdzie zamieszkała w domu Wanderslebów. 3 maja 1942 r. otrzymała wezwanie do stawienia się 9 maja na Westbahnhof "w gotowości do wymarszu w nieznanym kierunku". Lisa Eppenstein przybyła wraz z ponad tysiącem Żydów z Saksonii i Turyngii do Bełżyc, gdzie znajdowała się stacja tranzytowa do obozów zagłady. Prawdopodobnie została zamordowana podczas ewakuacji getta przez SS w październiku 1942 roku.

Więzienie przeżyła jej siostra Emmy Wandersleb, deportowana w styczniu 1945 r. do Theresienstadt; jej brat Otto zmarł w 1942 r. w Jenie.

W dniu 2 czerwca 2010 r. na Schaefferstrasse 14 został umieszczony kamień węgielny dla dr Lisy Eppenstein (inicjatywa Jenaer Arbeitskreis Judentum).

Metallplatte mit Inschrift im Boden inmitten von Pflastersteinen eingelassen, daneben eine rote Blume
Stolperstein für Dr. Lisa Eppenstein in der Schaefferstraße 14

Hier wohnte Dr. Lisa Eppenstein, Jg. 1887, deportiert 1942, Belzyce, ermordet 13.10.1942.

Potknięcie Dr Lisa Eppenstein

Schaefferstraße 14
07743 Jena
Niemcy