Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Paul Freymuth (1881 - 1944)

Urodzony 20 lipca 1881 r. w Gdańsku jako syn żydowskiego lekarza, Paul Freymuth studiował prawo, a następnie rozpoczął karierę w sądownictwie. Od 1927 r. pracował jako dyrektor sądu okręgowego w Dortmundzie. Jako uczestnik walk frontowych w czasie wojny światowej otrzymał w 1933 r. pozwolenie na kontynuowanie pracy jako prawnik, ale został zdegradowany w hierarchii prawniczej i przymusowo przeniesiony. W 1935 r. został usunięty ze służby sądowniczej i zmuszony do przejścia na emeryturę. W 1937 r. przeniósł się z rodziną do Jeny, gdzie rodzina żyła w odosobnieniu. Aresztowany po nocy pogromów w Rzeszy 9 listopada 1938 r. Freymuth był przez ponad miesiąc internowany w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

14 czerwca 1944 r. został ponownie aresztowany i przewieziony do więzienia Gestapo w Weimarze. Kilka dni później jego żona otrzymała z gestapo oficjalną wiadomość, że zmarł on tam 25 czerwca "na serce". Na podstawie źródeł nie można wyjaśnić, czy ciężko chory Paul Freymuth został stracony, czy też zmarł podczas przesłuchań. Jego żona Margarethe Freymuth i ich trzy córki przeżyły czasy nazizmu.

Paul Freymuth był bratem Arnolda Freymutha (1872 - 1933), który jako demokrata i pacyfista opowiadał się za demokratycznym sądownictwem w Republice Weimarskiej i popełnił samobójstwo w 1933 roku, uciekając przed nazistami.

Kamień upamiętniający Paula Freymutha został umieszczony na Johannisplatz 16 w dniu 17 sierpnia 2009 r. (inicjatywa Jenaer Arbeitskreis Judentum).

Metallplatte mit Inschrift im Boden inmitten von Pflastersteinen eingelassen, daneben eine rote Rose
Stolperstein für Paul Freymuth am Johannisplatz 16

Hier wohnte Paul Freymuth, Jg. 1881, verhaftet 15.6.1944, Gestapogefängnis Weimar, ermordet 25.6.1944.

Potknięcie Paul Freymuth

Johannisplatz 16
07743 Jena
Niemcy